Juli 2021

Øresunds Solist 2022 – for unge strygere og blæsere under 21 år

For 18. gang har unge talentfulde musikere mulighed for at deltage i Øresundsregionens Talentkonkurrence – Øresunds Solist.


Øresunds Solist er meningsfuld ved, at den er med til at sætte nye mål for deltagerne selv, så man hele tiden udvikler sig og overvinder forestillingen om egne begrænsninger.

Konkurrencen har eksisteret siden 2002 med det formål at styrke indsatsen overfor særligt talentfulde børn og unge ved at give de unge musiktalenter mulighed for at dyrke deres talent på et professionelt plan samt virke som forbillede for andre børn og unge.

Øresunds Solist hviler på flg. grundlag:

  • Øresunds Solist skal være med til at styrke den klassiske musik blandt unge.

  • Formålet med Øresunds Solist er at arrangere musikkonkurrence og relevante musikarrangementer for unge, talentfulde, klassiske musikelever, strygere og blæsere, i Danmark og Sverige.

  • Øresunds Solist holder højt musikalsk ambitionsniveau for bl.a. at stimulere musikinteressen, give unge talenter mulighed for større opmærksomhed og udvikling, og for at skabe rollemodeller til inspiration for andre unge.

  • Øresunds Solist skal være med til at fremme tilgangen bl.a. til orkestre, konservatorier og i det hele taget stimulere musiklivet i området.

  • Øresunds Solist bygger på kultursamarbejde i Øresundsregionen, og har kvalitet og udvikling som bærende værdier.

  • Øresunds Solist ønsker at være en af de førende musikkonkurrencer for unge i Skandinavien.

  • Øresunds Solist skal medvirke til at bære Øresundsregionen frem som kulturdynamo i Skandinavien.

Øresunds-Solist indgår i Musikbroen, et samarbejde mellem musik- og kulturskolerne i Øresundsregionen.

Øresunds Solist blev dannet på initiativ af Københavns Amt og Region Skåne.

Konkurrencens protektorer er den danske violinist Nikolaj Znaider og den svenske trompetist Håkan Hardenberger.

Konkurrencen
Der er flg. tidsplan:
25. november: tilmeldingsfrist
8. januar: dansk konkurrence, Københavns Musikskole
15. januar: svensk konkurrence, Kulturskolan Lund
6. marts: Finale, Hvidovre Musikskole

Hvem kan deltage? Øresunds Solist er åben for unge blæsere og strygere i Danmark eller Sverige født efter hhv. 1. april 2000 (ældre gruppe) og efter 1. april 2005 (yngre gruppe). Deltagerne konkurrerer i alderskategorierne: 12-16 år og 17-21 år.

Priser og koncerter. 1. prisen i hver gruppe er på 8.000 DKK og 2. prisen på 4.000 DKK. Desuden modtager de øvrige deltagere i semifinalen/finalen hver 1.000 DKK. Prisvinderne vil efterfølgende få mulighed for at være solist med symfoniorkester, spille kammermusikkoncerter og evt. deltage i masterclass. Der fastlægges efterfølgende koncerter i Øresundsområdet.

Tilmelding.
Tilmeldingsfrist for konkurrencen er 25. november, og tilmelding foregår online ved indsendelse af formularen under knappen TILMELDING på denne hjemmeside.

Øresunds Solist samarbejder med Jacob Gade Talentprogram.

Poul Rosenbaum
Leder, Øresunds Solist
www.oresunds-solist.com
admin@oresunds-solist.com
Tlf. 0045 51900784