Maj 2018

POLITIK OM DATABEHANDLING
 
Med indførelsen af EU’s nye databeskyttelsesforordning har Øresunds Solist opdateret sin politik om databehandling.

Vi bruger kun dine personoplysninger til specifikke formål, som vi har oplyst dig om, eller som du har givet dit samtykke til. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde den serviceydelse, du har anmodet om, eller som er påkrævet for at kunne opfylde retlige og skattemæssige forpligtelser. Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til skattemæssige bestemmelser.
Øresunds Solist indsamler og behandler de oplysninger, du bliver bedt om at give i forbindelse med udfyldelsen af skema, når du tilmelder dig Øresunds Solist aktivitet samt modtagelse af nyhedsbrev.
Vi bruger dine personoplysninger, når vi skal udsende information og nyhedsbreve.

Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som Øresunds Solist har registreret om dig eller ønsker at gøre indsigelse, få ændret eller slettet indsamlede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på admin@oresunds-solist.com